Javier Pacheco és el secretari general de la Federació d'Indústria de CC.OO. a Catalunya. Per a ell, el debat sobiranista "no influeix per a res" en les relacions comercials però, això sí, remarca que "t'ho diu un que no és independentista". Malgrat que Pacheco confessi que no és procliu a la independència, i en canvi sí a "un estat federal de caràcter europeu", no té cap problema a recordar que CC.OO. de Catalunya és l'únic sindicat entre les diferents comunitats autònomes que "sempre ha defensat la identitat nacional del poble català". Tanmateix, com a bon sindicalista, Pacheco es lamenta del tracte ideològic que rep el debat sobiranista per part d'algunes elits de pensament, encara que alhora pensa que la insistència del Govern de "col·locar en temps i forma la consulta" és "inoportuna" .